1.   این فروشگاه فقط مخصوص همشریان عزیز زاهدانی می باشد
  2.  
  3. •  ضمانت استرداد کالا در صورت عدم رضایت
  4.   
  5. •  پرداخت در فروشگاه آسان رسان بصورت پرداخت اینترنتی و پرداخت در محل است
  6.  
  7. •  تمام سعی آسان رسان در این است که خرید شما کمتر از 30 دقیقه بعد در آدرس شما در اختیارتان باشد
  8.   
  9. •  ساعت کاری آسان رسان هر روز در بین ساعات 8 صبح تا 23:30 شب می باشد ( حتی روزهای تعطیل )
  10.   
  11. •  حداقل خرید از آسان رسان مبلغ 15.000 تومان می باشد